Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

20.04.1914 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Христос воскрес! дорогий Іван Миколаєвич! Дякую за лист і вісти вісті. Десь п’ятого дня Юльця їде до Львова і там буде порядкувати.

Нагадайте Ign[otus-y] про статю статтю – доконче потрібна до IV книжки – аби десь 15 [-го] (28 [-го]). IV післав послав. Пишу Вам сюди, бо не знаю куди.

Ваш М.Г[рушевський]

Коли будете у Львові?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 80 – 80 зв.). Поштова картка видова з репродукцією: «К.Крыжицкий. Днепровские дали». Адресована: «Австрія, Галиція, Високоповажан[и]й Д[окто]р Іван Джиджора в Заставцях, о. почта пошта Голгочі». Штемпель Києва (7.4.14).

Місце і дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Це останній збережений лист М.Грушевського до І.Джиджори. У Києві історик перебував до кінця квітня 1914 р. (ст. ст.), активно працюючи над упорядкуванням ЛНВ, «України», «Записок УНТ», займався громадською роботою. Після резигнації з посади голови НТШ вся його діяльність була зосереджена на київських інституціях та видавничих проектах. Після його від’їзду Є.Чикаленко писав до свого друга П.Стебницького:

«М[ихайло] С[ергійович] вже виїхав, і публіка наша легше зітхнула, бо чисто загонив він нас своєю енергією, робучістю, а ми звикли все робити повільно, чухаючи потилицю і інші місця. Без нього в Київі Києві настають «канікули» – одпочивок, бо при ньому нема часу вилежуватись та ходить по гостях, а треба щось робить, бо він же сам робить од світання до смеркання. Таким роботящим я ще його не пам’ятаю. Він сам каже, що хоче забутись в роботі» (Євген Чикаленко і Петро Стебницький: Листування 1901 – 1922 роки / Упоряд. Н.Миронець, І.Старовойтенко, О.Степченко. – К., 2008. – С. 391 – 392; лист від 30 квітня (ст. ст.). 1914 p.).

Юльця їде до Львова – Йдеться про куховарку родини Грушевських у Львові Юлію Чик (у заміжжі Кинаш). Після вимушеного від’їзду Грушевських зі Львова з початком Першої світової війни залишилася господарювати на віллі, завдавши значних втрат помешканню: спочатку задумала закласти там пекарню, приймала на мешкання підозрілих людей, вимагала підвищення платні за догляд, домагалася відписати їй город. 1930 р. затіяла цілий судовий процес. Поведінка Юлії постійно обговорювалася у листуванні М.Грушевського з К.Студинським, 22 червня 1930 р. історик прохав львівського колегу повести справу так, щоб Ю.Кинаш «раз і назавсіди зріклася всяких претензій і винеслася з хати з усім своїм родом» (Горинь В. Навкруг вілли М. С. Грушевського у Львові // Вальо М. Марія Деркач (1896 – 1972): Бібліографічний покажчик. Спогади. Розвідки. Листи. – Львів, 1999. – С. 103 – 107).

Нагадайте Ign[otus-y] про статю статтю – Див. коментар до листа М.Грушевського, відправленого з Києва близько 20 – 21 (7 – 8) березня 1914 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 286 – 287.