Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.03 – 14.04.1914 р. До І. Джиджори

Санкт-Петербург

Варіанти тексту

[Пр]ивіт з Петербургу. Буду сими днями у Лаппо-Данилевського. Тут дуже переломовий настрій – в ріжних різних сферах. Що ж стаття про суд? Дуже потрібна.

Вернувшися, треба буде замикати II кн[ижку]. Передплата йде зовсім не зле.

Поклін усім!

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 112 – 112 зв.). Поштова картка видова: «С.-Петербург. Вид на Зимний дворец от Университета. Фото А.Н.Павловича». Половину картки втрачено (фрагмент адреси та перші літери на початку тексту, які відтворені за контекстом у квадратних дужках). Від адреси залишилося: «Д[окто]р Іван у Львові, ул. Св. Зофії, 3».

Місце написання встановлено за штемпелем, дату – за встановленими за листами та щоденником М.Грушевського відомостями про час його перебування у Петербурзі (після 19 (6) березня – по 14 (1) квітня 1914 p.). (Щоденник Михайла Грушевського 1910 – 1914 pp. у купюрах Київського губернського жандармського управління / Вступна стаття, публікація, примітки С.Панькової // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2006. – Т. 251. Праці Історично-філософської секції. – С. 617, 630).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 284.