Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 01 – поч. 02.1914 р. До О. Олеся

Кін. січня – поч. лютого 1914 р. Київ

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Іванович!

Тільки що відбулося засіданнє засідання, де прийнято ухвалу: «видати Ол[ександрові] Ів[ановичу] Кандибі в формі позики на вид[ання] творів 400 p., як він повинен вернути з прибутків од видання».

Вол[одимир] Мик[олайович] лишив у мене гроші, коли приїдете завтра рано між 10 і 12, можу Вам передати їх.

Ваш М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 15, № 1712).

Місце і час написання встановлено орієнтовно за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 228.