Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

01 – поч. 02.1914 р. До О. Олеся

Січень – поч. лютого 1914 р. Київ

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Іванович!

Гроші мали бути Вам виплачені зараз по новім році. Я пишу до Вол[одимира] Мик[олайовича], чи не може він Вам дати чека зараз, і про результат сповіщу.

Дуже, дуже прикро мені, що Ваші відносини до ЛНВ зістаються невияснені. Ви не прийшли на комітет. Комітет одноголосно постановив просити Вас зістатися далі редактором. Вашої відповіди відповіді не знаю. Ви не даєте мені змоги Вас побачити і поговорити, а я сими днями виїзжаю виїжджаю і дуже непокоюсь, що справа ся зістається неполагодженою.

Ваш щиро прихильний М.Грушевський

Комітет теж поновив свою просьбу до Вас дати інсеніровку «Гайдамаків» на февральську книжку. Засіданнє Засідання комітету в неділю в 6 год.


Примітки

Публікується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 15, № 1713).

Місце і час написання встановлено орієнтовно за змістом.

…пишу до Вол[одимира] Мик[олайовича]… – Тобто, до В.Леонтовича.

…дати інсеніровку «Гайдамаків»… – Йдеться про інсценізацію поеми Т.Шевченка «Гайдамаки». Як свідчать архівні матеріали, О.Олесь працював над цією переробкою, але не завершив її.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 228.