Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.10.1895 р. До М. Біляшівського

Львів 19(31)/X.95

Варіанти тексту

Дорогий Земляче!

Іще закавичка: в кінці Самбор[ського] староства, фольварки: sianozęczy: tamze na Zablocziu stog 1 paszim 7 чи не можна прочитать szazen? бо passim не підходить. Намалюйте мені як воно виглядає.

Я виїзжаю виїжджаю (нездужав і взяв [Слово не прочитане.] отпуск). Адрес: Саксонія Lachten Weisserhirsch bei Dresden. Lahmanns Sanatorium. Prof. М.Н-ій. Пишіть хоч кореспонденткою. За справки дякую. Пошлеться Вам сегодня книжка. Не знаю чи дійде: все трудніше стає перевести.

Бувайте здорові.

Вимітку пришліть, якщо можна (за козаків).

Михайло Грушевський


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису, ф. 31, спр. 869. Дата проставлена олівцем. Лист є відповіддю на лист М. Біляшівського від 13.10.1895 р. М. Біляшівський відповів на цей лист 25.10.1895 р.

…бо passim не підходить… – Йдеться про звірку опису Озиминської волості. У видрукованому тексті люстрації це місце подано у такому варіанті: «Thamze na Zablocziu stog 1 passuum 7 przesz rok bywa» (Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1895. – Т.1. – С. 299).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 40 – 41.