Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 1895 р. До Ф. Вовка

1 пол. 1895 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Хоч не з видження, то з імени імені знаємо один одного, принаймні я Вас, тож без передмов приступаю до справи.

Я тепер повню обов’язки редактора деяких видавництв Товариства ім.Шевченка і в сій справі звертаюсь. Чи не були б Ви ласкаві переробити (щоб се не був тільки переклад) Вашої розправи про українське весілля для «Записок»? І окрім того взагалі як би що мали чи матеріалу матеріалу, чи розправ – просимо, одинока умова – щоб раніш як у нас вийде з друку не було де інде друковано.

Поки що товариство не має великих фондів для плати гонорару. Місцевим співробітникам платить Товариство поки що по 20 гуль[денів] аркуш (та й то не всім), але я би старавсь для Вас особисто підняти ту цифру, скільки будуть позволяти фонди товариства.

Я виїзжаю виїжджаю зараз до Росії, просив би ласкаво відповісти на адрес: Владикавказ, пр[оф.] М.Грушевському. З огляду на російські порядки я просив би дати в відповіді адресу якусь, по якій я міг би відповісти з Росії, а також при підписі ужити псевдоніма – най буде скажем Лупулеску.

При сій нагоді зкладаю складаю своє глубоке глибоке поважаня поважання, з яким і зістаюсь

Михайло Грушевський

Рукописи надсилаются надсилаються на адресу Товариства.

P.S. Чую, що має бути конгрес інтернаціональний річний в справах національних утисків, десь в Брюсселі. Відомости Відомості маю дуже недостатні, тож не можу зорієнтуватись. Чи не вважали б Ви потрібним, аби й наша народність була делегатом заступила, [..?], і чи не могли би Ви взяти такого обов’язку, якби мали за помогу на подорож від земляків?

Ще раз поручаюсь Вашій ласкавій пам’яти пам’яті.


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1968. Ф. Вовк відповів на цей лист 20.07.1895 р.

Вперше надруковано у часописі «Родовід» (1997, № 15, с.48) за автографом.

Місце і рік написання встановлено за змістом.

…Лупулеску – один з псевдонімів Ф.Вовка. Інші його псевдоніми наведені у «Словнику українських псевдонімів та криптонімів» (К., 1969. – С.450).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 102 – 103.