Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.02.1895 р. До І. Франка

Львів 10(23)/ІІ.95

Варіанти тексту

Високоповажний Пане Доктор!

На вчерашньому вчорашньому засіданні комісії ухвалено Вас припустити до габілітації. Поляки Вам прихильні, і се може бути prognosticon надалі.

Але я, грішний, timeo Danaos et dona ferentes і думаю, чи не йде і тут, щоби пустити русина przeciwko Rusina, себто Вас супроти консервативної частини громади. Аби сьте не дали себе до сего цього використати!..

В останній розмові забув я домовитися з Вами про метод видавання апокрифів. Я тут маю такий погляд, що або треба скороченя скорочення і титла лишати, або розкриваючи ставити все розкрите в клямри: Бца = Б(огороди)ца. Як Вам здається? Кланяюсь пані добродійці і здоровлю з масницею.

З глубоким глибоким поважанєм поважанням М.Грушевський


Примітки

У Відділі рукописів Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України збереглося 55 листів М.Грушевського до І.Франка. Там же зберігаються і 45 листів І.Франка до М.Грушевського. Листування охоплює 1895 – 1914 роки. У цих листах обговорюється широкий спектр питань соціального, громадського і культурного життя. Найбільше уваги приділено видавничим справам, в основному формуванню номерів Записок НТШ та «Літературно-наукового вісника», в редакціях яких співпрацювали ці діячі.

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С.245 – 246.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 59).

Місце написання встановлено за змістом.

Апокрифи – релігійно-легендарні твори на біблійні теми. Тут йдеться про видання «Апокрифи і легенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив д-р Іван Франко» у п’яти томах, яке вийшло у 1896 – 1910 роках у Львові накладом НТШ у серії «Пам’ятки українсько-руської мови і літератури».

У даті листа міститься суперечність: 10 лютого 1895 р. (юліанського стилю) = 22 лютого григоріанського стилю (не 23).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 77 – 78.