Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.10.1895 р. До М. Біляшівського

Дрезден 19(31)/X.95

Я послал Вам сегодня письмо, прося сделать справку еще:

Самбор[ское] старо[ство] в конце sianozęczi na Zablocziu stog l, paszim. Нельзя ли читать Sazniow?, а то paszim [Над цим словом подано альтернативний варіант написання (paszim – passim).] не підходить. Намалюйте, як воно вигляда. Пишу л. этот вторично, а то не написал на письме Russie, а кинул уже в дороге к Кракову. Адрес мой: Sachsen (Саксония) Weissenkirsche bei Dresden. Lahmanns Sanatorium. Prof. M.Hruschewski.

Пишіть за себе. Бувайте здорові.

Ваш Михайло Грушевський


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису, ф. 31, спр. 870. Лист написаний на бланку з позначкою «Картка кореспондецийная». Поверх тексту напис олівцем такого змісту: «Просив ще прислати вимітку, якщо можна».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 41.