Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1895 р. До О. Кониського

Січень 1895 р. Львів

Варіанти тексту

Ол[ександр] Як[ович]!

Вчора знов мав я балачку – приходили до мене з тим – про потребу организації партії опозиційної. Над сим би тра треба подумать. Мені здається що цілий загал за Б[арвін]ським не може піти в сучасній ситуації. Але в одному слові сього не розкажеш.

Я писав Вам, що на 5-у книжку є досить матеріалу, але уважаючи, що вона вийде коло часу Шевченкових роковин, добре було, абисьте дали біографії кавалок. І я просив би навіть, коли є, зараз мені послати, і зараз би віддав до друку.

З Відня писав Ратай, що від нового царя сподівається ліберального поступовання. А у Вас нічого не чутно?

Гостину мою в Чернівцях описали в «Буковині», а за нею й «Діло», наче Бознащо; деякі з промов виголошених тоді мені, були іноді трошечки дражливі (надії, що я сполучу обидві частини Русі, що моє слово піде за кордон і збудить давні історичні традиції і т. ін.) – і се все надруковане. Я в своїх промовах звичайно остерегаюсь.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 131.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 68).

Місце і дату написання встановлено приблизно за змістом.

…на 5-у книжку є досить матеріалу… – Йдеться про 5-й том ЗНТШ, перший з томів, який редагував М.Грушевський.

…абисьте дали біографії кавалок. – О.Кониський. «Тарас Шевченко в арешті». Критико-біографічний нарис. – ЗНТШ, 1895, том V, кн. 1, с. 1 – 26.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 55 – 56.