Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

13.10.1895 р. До М. Грушевського

Варшава Варшава, 13 окт. 95

Варіанти тексту

Шановний земляче!

Дуже зрадів, одібравши від Вас лист – неначе б Вас самих побачив в Архіві, позичив у Вас енергії, котра мені так потрібна і котрої завше не хвата.

Як моя «замітка» про козаків (усього 3 «пыльных» строки!) загубилась, то туди їй дорога, не варта вона нічого. Коректу Самбірського стар[оства] в тих місцях, що Ви одмітили – виправив по оригіналу.

Вчора був Влодарський, приніс Перемишль (посилається разом з цим листом). Тепер взяв переписувати Санок, працює він не дуже швидко, гроші йому (за 28 аркушів по 60 коп. – 16 р. 80 к.) заплачу 20-го, тепер не було.

Щодо рецензії, то це цілком залежить від моїх проклятих нервів – дві неділі як вернувся з Києва, ледве зовсім не здурів – так було погано, тепер легче. Посовітувався з одним професором Щербаком (неначебто земляк?), сказав, що спасение – вода, отце тепер два раза на день і хожу в гідропатичну лічебницю, не знаю, як далі, а тепер нічого… Треба «зібратись» та надряпать хоч маленьку [Очевидно пропущено слово замітку.] – й так цілий рік пройшов даремне.

Дуже хотілось би достати дістати і «Записки», і другі львівські видання – якби тільки пропустили. Мій адрес: Новогродская, д. № 11, кв.2. (пропишіть для «страху» увесь мій титул: «Начальнику Архивов б[увшого] Финансового управления Царства Польского»). Жалкую, що не трапилось ще хоч раз побачитись у Києві – та бачте, я уже їздив, був у себе на горі, а потім в Качановці Качанівці у «пана» Тарновського, обводив йому початок Княжої Гори.

Хочете замітку: 1581 рік, три запорожця десь пограбили татарських коней [вони (коні), подрібно описані], продали їх в Черкасах якимсь людям, а їх з тими кіньми попав якийсь Янчій Венгер під Білою Церквою і т.д. Пришлю, тоді побачите чи буде в пригоді.

Ваш М.Біляшевський


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с.28-31. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від 9.10.1895 р. М. Грушевський відповів на цей лист 19.10.1895 р.

…взяв переписувати Санок… – Можливо йдеться про копіювання інвентарних описів Сяноцького староства XVI століття (1548, 1557, 1559 років), що на той час знаходилися у фондах Архіву Варшавської казенної палати, а нині зберігаються у Головному архіві давніх актів (AGAD. – ASK. – Oddz.LVI. – Sygn.S.8.I).

…професором Щербаком… – Щербак Олександр Юхимович (1863-1934) – відомий український фізіотерапевт і невропатолог, професор Варшавського університету (з 1894 p.). Докладніше див.: Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 1993. – № 5. – С.385-386, 386-398.

…у «пана» Тарновського… – Тарновський Василь Васильович (1837-1899) – український меценат та колекціонер, на основі його колекцій старожитностей у 1902 році у Чернігові було відкрито музей української старовини (некролог М.Біляшівського на смерть В.Тарновського див.: «Археологическая Летопись Южной России». – 1899. – T.1. – С.102-104).

…Хочете замітку: 1581 рік… – Викладені у листі факти містилися у виписі з білоцерківської замкової книги, який пізніше під назвою: «Документ 1581 р. про козацький промисел» був опублікований в «Записках» (ЗНТШ. – 1897. – Т.XIX. – С.8-10). Текстові джерела, виявленого і надісланого М.Біляшівським, передувала невелика, але змістовна передмова М.Грушевського.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 40.