Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

З біжучої хвилі (збірник)

Михайло Грушевський


Примітки

Причини появи 1907 р. (хоча на обкладинці й титулі стоїть 1906 р.) збірника статей «З біжучої хвилі», укладеного зі статей, спершу друкованих у «Літературно-науковому віснику», пояснені М.Грушевським у коротенькій передмові. Порівнявши тексти статей з ЛНВ і збірника, констатуємо, що «другорядні зміни», про які пише автор у передмові, полягали у мінімальному редагуванні статей, головним чином, у незначних синтаксичних і стилістичних виправленнях мови львівського ЛНВ з метою наближення її до мови Наддніпрянської України. У фонді М.Грушевського в ЦДІА України в м.Києві (Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 192. – Арк. 1 – 62) зберігається коректа збірника з авторськими правками і доповненнями, а також написані Михайлом Сергійовичем власноруч титульна сторінка (арк. 1) і передмова до збірника (арк. 2 – 3). 1908 року в ЛНВ з’явилась рецензія В.Доманицького на збірник (Т. 42. – С. 195 – 196).

Подаємо статті зі збірника в тій самій послідовності, що й у книзі.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 1, с. 289 – 383.