Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Програма української демократично-радикальної партії

Михайло Грушевський

[Коротка передмова до програми]

В книжці VI за минулий [1905] рік подана була в нашій часописі «Платформа української демократичної партії», в якій злучилися були в цвітні 1905 р. поступові українські елементи. В середині сеї партії, одначе, скоро визначилася група т. зв. радикалів, які, зістаючися в партійній організації демократичної партії й мало різнячися від її програми принципіально, розвинули самостійну діяльність (видавництвами), і восени 1905 р. відокремилися в осібну партію.

Се відокремлення, одначе, тривало лише кілька місяців і з кінцем 1905 р. закінчилося сполукою обох груп в одну спільну демократично-радикальну партію й уложенням спільної програми, чи ревізією давнішої. Тепер дістаємо до опублікування сю ревізовану програму, на якій опирається ота демократично-радикальна партія, що лучить тепер в собі головну масу свідомої української інтелігенції.


Примітки

Вперше опублікована в журналі: ЛНВ. – 1906. – Т. 34. – С. 194. Підпис: М.Г.

Подається за першодруком.

У короткій передмові до програми УДРП, з провідниками якої він тісно співпрацював, М.Грушевський подає головні етапи її становлення. Докладно про історію заснування партії див.: Чикаленко Є. Спогади (1861 – 1907). – Нью-Йорк, 1955. – С. 353 – 367. Програма партії була покладена в основу наказу депутатам-українцям II Думи організувати український політичний парламентський клуб (див.: Дорошенко Д. Українці в 1906 р. // Україна. – 1907. – Т. І. – Кн. 1. – С. 11-19).

Див. коментар до статті «На українські теми. При кінці року».

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 2, с. 496 .