Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Ювілей Вол[одимира] Антоновича

Михайло Грушевський

Комітет для святкування ювілею Вол[одимира] Антоновича повідомив нас, що ювілейне святкування, запроектоване рік тому (див. план його в «ЛНВ», 1905 р., кн.VІІ) і потім кілька разів відкладане, дефінітивно призначене на день 7 (20) мая с.р. Ширший огляд і оцінку діяльності шановного історика, пера нашого товариша д-ра Стеф[ана] Томашівського, подали ми з нагоди сього святкування в І – IV кн[ижці] нашої часописі на сей рік. До виразів признання для наукових заслуг ювілята, які будуть зложені йому в недалеке свято, прилучаємо отсим вирази нашого глибокого поважання.

А заразом піднесемо дезидерат на адресу тих київських учених, що зайнялися святкуванням сього ювілею, аби видано збірник писань Вол[одимира] Антоновича. Сам він був приступив до такого видання в 1880-х рр., але його «» урвалися на першім томі (1885), бо авторові не хотілося репродукувати свої статті без змін, в їх початковій формі, а бажалося дати видання справлене й переглянене. Трудно надіятися, щоб на сю роботу здобувся автор тепер, по двадцяти літах, – се діло має спасти на його прихильників і учеників, на київські наукові інституції й видавництва, в котрих протягом сорок літ працював Нестор нашої історіографії. Так розкидані, як тепер, по ріжних, часом мало приступних виданнях, його праці звісні лише нечисленним спеціалістам, а ширша публіка не має ніякої спромоги черпати з скарбниці фактів і спостережень, зібраних одним з найбільших репрезентантів української історіографії.


Примітки

Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. – 1906. – Т. 34. – Кн. V. – С. 402. Підпис: М.Грушевський.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 1, с. 281.