Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

27.11.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Ів[ане] М[иколаєвичу]!

Тільки що принесли два Ваші листи. Дякую за відомости відомості, шкода, що з дечим проволікли. Гертнерці треба зараз післати послати гроші по тому рахунку. За канал, з огляду на мою неприсутність, можете тепер не платити – аж 1 січня, думаю. Торгівлі заплатите, як будуть свобідні гроші.

Про Ваш проект про суд поговорю з тутешніми членами, рівно ж і про статю статтю Студинського. Лист до Академії вишлю, поясненнє пояснення мотивів теж – мабуть, з Москви, куди їду тепер. Лист Ваш потверджує, здається, мою гадку, що Ст[удинсько]му треба закомунікувати матеріали, Вами зібрані для брошюри брошури.

Ваш М.Г[рушевський]

Статя Стаття Ignotus[a] пожадана скоро – до 10 – 12 найдальше, добре справді в ній відповісти на полеміку.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 65 – 65 зв.).

Місце і дату написання встановлено за поштовим штемпелем на конверті (арк. 64 – 64 зв.) від цього листа (Київ, 14.11.13), адресованого: «Австрія, Lemberg, Львов, ул. Понінського 6, віля Грушевських, В[исоко]поважаному Д[окто]ру Іванови Іванові Джиджорі».

Тільки що принесли два Ваші листи. – Йдеться про листи І.Джиджори від 25 (12) і 26 (13) листопада 1913 р.

…що Ст[удинсько]му треба закомунікувати матеріали, Вами зібрані для брошюри брошури. – До переконання поділитися матеріалами, зібраними до брошури, М.Грушевський прийшов після відомостей про позицію К.Студинського, поданих докладно І.Джиджорою у листі від 25 (12) листопада 1913 р. Про цю позицію свідчить і дописка рукою К.Студинського на листі Виділу НТШ від 24 жовтня 1913 р. про включення його до складу комісії з перевірки закидів, зроблених М.Грушевському в брошурі «Перед загальними зборами Наукового товариства ім Шевченка»: «До суду над Мих[айлом] Груш[евським] я не пристав, бо це було свинство» (ЦДІАЛ України, ф. 309, on. 1, спр. 37 – 37 зв.).

Статя Стаття Ignotus пожадана скоро… – Згадана стаття опублікована: Ignotus. З австрійської України. Виборча реформа // ЛНВ. – 1914. – Т. 65. – Кн. II. – С. 381– 393. Про цю статтю нагадує М.Грушевський і в листі від 12 грудня (29 листопада) 1913 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 275.