Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

15.10.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Жду звістки про виклади.

Телєграфуйте Телеграфуйте.

Ваш М.Гр[ушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 61 – 61 зв.). Поштова картка. Адресована: «Австрія, Lemberg, Львів, Супінського, 21, Бібліотека Наук[ового] тов[ариства] Шевченка, Д[окто]ру Івану Джиджорі». Штемпель Києва (2.10.13).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 267.