Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

13.04.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Тільки що, вже на виїзді до Москви, дістав я Ваш лист і кореспонденцію. Дуже дякую.

Марія Сильв[естровна], м[а]буть, приїде до Москви з Кулюнею, а десь в середу виїдемо до Київа Києва. Бойчук як не поїде – пішліть пошліть легітімацію легітимацію до Київа Києва. По святах збираюся до Львова. Якби щось треба – Москва, гост[иница] «Метрополь».

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 53 – 53 зв.). Поштова картка з репродукцією роботи Рафаеля Санті «Св. Георгій» із збірки Ермітажу. Адресована: «Високоповажаний Ів. М. Джиджора, в г. Львов, Lemberg, Львів, ул. Понінського, 6, Австрія». Штемпель (місце не прочитується) з датою: 31.3.13.

Місце написання встановлено за змістом, дату – за поштовим штемпелем та наступними листами М.Грушевського, де йдеться про час його перебування в Москві.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 260.