Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.06.1913 р. До І. Джиджори

Київ Второк, 28/V.(10/VІ)913, пополудні

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Сьогодня Сьогодні о год. 2 ½ я подписав підписав контракт купна і заставу сусідньої реальности реальності (не виторгував майже нічого і заплатив досить дорого – але «межа в межу»). В четверг має бути паспорт для мене. Але я роздумав, що властиво задля терміну скликання зборів нема чого скликати Виділу і прошу Вас і секретаріат скликати заг[альні] збори на 29, або краще, може, на 1/VII н. с[т]. – як там надумаєте. Порядок як звичайно. Чи прийшло справозданнє справоздання від Гнатюка, взглядно – чи почали писати справозданнє справоздання незалежно від нього?

З огляду на обставину замість тижня можна буде розіслати справозд[ання] члена[м] за тиждень перед зборами, але все ж треба не дальше вторка вівторка дати його до друкарні в останній формі.

Я приїду в усякім разі не пізнійше пізніше вторка вівторка і міг би по полудні перечитати скрипт для друку (Марія Сильв[естровна] з Кулюнею власне їдуть в понеділок, і я б приїхав з ними).

Дякую за прислані листи. Бітнер трохи зміняє умови, але я хочу згодитися – вже зі Львова.

Тут страшенна спека. Мабуть, і в Криворівні тепер тепло.

Ваш М.Г[рушевський]

Всі Вас витають вітають і нашу Олзю.

Я відіслав Вас до «Записок», нехай їх ладять до виходу. Дату скінчення поставити 15/V с[т]. с[т].

Статю Статтю Ignotus[a], кажуть в двох <нерозбірл.> відбитках, післали послали – пам’ятаєте: одну одіслати до Цегельського і понудити Ignotus[a], щоб конче написав зараз третю.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 56 – 56 зв., 58).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на конверті (арк. 57) від цього листа: Київ (28.5.1913). Лист адресований: «Австрія, Львов, Lemberg, Львів, ул. Понінського, 6. Високоповажан[и]й Д[окто]р Іван Джиджора».

Сьогодня Сьогодні о год. 2 ½ я подписав підписав контракт купна. – Йдеться про садибу на вул. Паньківській, 7 (сусідня з придбаною 1908 р. родиною Грушевських садибою на вул. Паньківській, 9).

З листів М.П.Василенка відомо, що в лютому 1913 р. він за дорученням М. С. Грушевського полагоджував питання про придбання останнім маєтності у Києві (будинку на вул. Тарасівській, 2; не зберігся). Через непорозуміння власник цього будинку О.І.Новицький продав його М.Л.Цитрону, який перемістив туди контору педагогічного видавництва «Сотрудник», редактором-видавцем якого він був (див.: Василенко М.П. Вибрані твори: У 3 т. – К., 2008. – Т. 3: Спогади. Щоденники. Листування / Упоряд. І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук, А.Ю.Іванова, Є.В.Ромінський. – С. 406 – 407; 634).

Після цього Михайло та Марія Грушевські придбали садибу на Паньківській, 7, яка з 1904 р. після смерті власниці Ю.О.Горбовської перейшла у спадок її сестрі М.О.Фрейтаг фон Лорингоф (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 880, с. 1,3, 33, 51). Як свідчать листи Марії Фрейтаг до Михайла та Марії Грушевських, останні не погоджувалися на визначену ціну в 50 тис. руб., але власниця була категоричною, і їм, очевидно, довелося змиритися (Там само, спр. 805, с. 1 – 2).

Полагодженням нотаріальних документів, виплатами та ремонтом будинку займався завідувач київської контори, редакції та книгарні ЛНВ П.П.Лавров (Ю.Тищенко (Сірий)) (Там само, спр. 583, арк. 175 – 185). Будинок знесено після Другої світової війни, на його місці та фундаменті зруйнованого більшовиками прибуткового дому Грушевських у 1947 – 1952 pp. зведено корпус «Будинку працівників науки» (адреса: ).

Решта садиби колишньої Паньківської, 7 на сьогодні входить до комплексу Історико-меморіального музею Михайла Грушевського у Києві за адресою: вул. Паньківська, 9. Про нове надбання маєтності М.Грушевський сповістив і М.Василенка, який радо вітав його:

«Ну, значить, поздоровляю Вас з новою куплею. Мені здається, що Ви жалкувати не будете, що купили цю садибу, що межує з Вашою. Здається, Ви вже не думаєте, щоб зпродати спродати свій дім, а коли так, то покупка осадьби «межа в межу» тільки збільшує цінність Вашої осадьби» (Василенко М.П. Вказ. вид. – С. 411; лист від 11 червня (ст. ст.) 1913 р.).

…прошу Вас і секретаріат скликати заг[альні] збори на 29, або краще, може, на 1/VII н. c[т]. … – 20 червня 1913 р. на засіданні Виділу було прийнято до відома, що загальні збори Товариства розписано на 29 червня (Хроніка НТШ. – Львів, 1913. – Ч. 55. – С. 3).

…понудити Ignotus[a], щоб конче написав зараз третю. – Третя стаття І.Джиджори того року була опублікована: Ignotus. Галицька кріза криза // ЛНВ. – 1913. – Т. 64. – Кн. X. – С. 177 – 185. У ній автор виступає з критикою політики українських репрезентантів у австрійському парламенті та Галицькому сеймі щодо двох найважливіших проблем тогочасного життя Галичини – сеймової виборчої реформи та відкриття українського університету.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 262 – 265.