Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.05.1913 р. До Ф. Вовка

Львів Львів, 22 і 16.V.1913

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Насьогодні На сьогодні загальні збори Наукового Товариства Шевченка у Львові, що відбудуться незадовго, можете передати свій голос д. Мих. Бойчукови Бойчукові. Про се уповноваженнє уповноваження треба повідомити осібно Виділ (До Виділу Наук[ового] Т[овариства] ім.Ш[евченка]: «Отсим передаю свій голос на сьогорічних загальних зборах М.Бойчукови Бойчукові» – дата, підпис) і осібно уповноваженого, але оба сі повідомлення можна вислати разом на адресу Товариства.

З глубоким глибоким поважанєм поважанням

Мих. Грушевський

Осип Роздольский, секретар


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1955.

Публікується вперше за автографом.

Бойчук Михайло (1882-1939) – видатний художник, автор портретів М.Грушевського, оздоблював музей НТШ.

Роздольський Осип (1872-1945) – етнограф і музеєзнавець. Дійсний член НТШ з 1930 року.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 221.