Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

21.03.1904 р. До С. Єфремова

Львів Львів, 9(21).ІІІ 1904 р.

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Александрович!

Звертаю Вам передмову з деякими дрібними поправками, коли можете їх прийняти, і виказ порядку оповідань. Нічого не пишете мені за портрет: чи хочете дати старий кліш, чи треба послати иньший інший, як писав Лотоцький.

Голос свій передайте Д.Корінцеві (див. на залученій картці, котру прошу передати Євгенію Харлампієвичу).

Про тутешні справи не пишу, оповідять Вам Ваші гості. Перекажіть через них, будь ласка, чи ратники ополченія не можуть бути покликані, бо я ратник і боюсь, що якби поїхав тепер до Росії, то могли б не випустити, не дати паспорту.

Ще щодо збірки оповідань: писав в своїм часі Лотоцький (не знаю, чи так воно буде), що до збірничка піде й біографійка, яка була у «Віку» т.III, в такім разі треба дещо в ній поправити, а то: скінчив гімназію в р. 1886, «на ниву письменства» виступив р. 1884 (то значить того року було надруковане перше друковане оповіданнє оповідання). З «наукових праць» важнійші важніші (не більш замітні) по «виїмках» додати: «Описи королівщин в землях руських XVI в.» чотири томи від р. 1895 – 1903, «Розвідки й матеріали до історії України Руси», п’ять томів – від р. 1896 – 1904. Історії додати т.IV 1903 p. Між «заслугами» моїми прошу не призабути, що я був ініціатором «Л[ітературно]-Н[аукового] Вістника Вісника» і співредактором від засновання заснування донині, і заснував Видавничу Спілку в 1898 р. – нехай наше не гине.

Цілую Вас! Ваш М.Грушевський

Жінка Вам шле поклін! Франко і Труш також!


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 530).

Лист написаний Марією Грушевською від імені М.Грушевського. Приписка – власноручно М.Грушевським.

На листі помітка: «Дістав 11/III. Відписав 12/III.904. С. Єф.»

…прошу передати Євгенію Харлампієвичу. – Тобто Чикаленкові.

чи ратники ополченія не можуть бути покликані8 лютого 1904 р. розпочалась японсько-російська війна, через що в Росії проводились мобілізаційні заходи.

…щодо збірки оповідань… – Йдеться про підготовку видання: М.Грушевський. Оповідання. Вид-во «Вік». – ч. 13. – К. – 1904 (з портретом автора), де було надруковано сім оповідань М.Грушевського.

…біографійка, яка була у «Віку»… – Тут М.Грушевський має на увазі тритомну антологію нової української літератури, присвячену 100 – річчю з часу опублікування поеми «Енеїда» І.Котляревського (1798). Уклав В.Доманицький з участю видавничого гуртка київської молоді. Перший том вийшов 1900 року; 1902 року перевидано 1-й том (поезія) та видано 2 і 3 томи (проза). У третьому томі, с. 164 – 177, було надруковано оповідання М.Грушевського «Бех-аль-Джугур», подано також фото й біографічна довідка.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 148 – 149.