Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9.11.1904 р. До С. Єфремова

Львів Львів, (9/ХІ) 27.Х.1904

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Александрович!

Насамперед дякую за прислані огляди, тільки від Волоха ще не дістав, будьте ласкаві, прискоріть. Ждав я від Вас реєстра видань вашого Товариства, але досі нема. Між иньшим іншим просив мене Доманицький вже давненько з тим транспортом книжок післати послати і І т[ом] «Історії» нового видання для нього; як позволите, то я се зроблю, тільки чекаю реєстра від Вас.

Се властиво проект Лотоцького, аби Ви взяли мої книжки і роздали по київських книгарнях, котрим даєте свої видання. Він мав Вам про се написати. Тепер він пише, що посилає до книгарні «Київської Ст[арини]» 400 прим[ірників], так Ви візьміть у них 80, дайте 25 Оглоблину, а иньші інші – котрим даєте, котрі певні. На комісію давайте 25%, за готові гроші 30%. Коли Лотоцький не прислав примірники Вам і Доманицькому, про що я його просив, то будьте ласкаві взяти для себе і для Доманицького. Вибачте, коли се зробить Вам трудність – я сам би сього не видумав. Доманицький дасть, мабуть, звістку про неї до «Київс[ької] Ст[арини]», а Ви б може могли до газет, коли се вам ненаручно. Про «Вістник» «Вісник» буду просити, як Ви радите, але я йду «от легчайшего к труднейшему» і почну з того, що сими днями пішлю пошлю лист до міністра про дозвіл «Історії». Чи про «Вістник» «Вісник» подавати до нього чи до Главного Управления, як думаєте?

М.Опокову скажіть, що одержав і дякую.

Від Ваших знаємих поклони! Від моєї дружини і Кулюні сердечний привіт!

Ваш М.Грушевський

Гроші, які б прийшли з розпродажі книжок, будьте ласкаві віддавати моєму брату.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 292).

Лист написаний Марією Грушевською від імені М.Грушевського, останні три уступи – М.Грушевського. На арк. 1 напис рукою С. Єфремова: «Відписав 10.XI 904 p.».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 152.