Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 11.10.1904 р. До С. Єфремова

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Олександрович!

Ви мабуть уже вернулися, отже я пригадую своє прошення про огляд часописей – я писав які; від Іваницького не знаю, чи дістану огляд духовних часописей – ще раз запитав його, як ні, то буду Вас теж просити. Оглядачів попросіть, щоб не обмежалися, як досі, статтями, що говорять специфічно про українські річи речі, а й такі, що все-таки належать до України або нам цікаві – напр[иклад] з староруської літератури й ін[ше], а то дещо цікаве в попередніх роках показалось упущеним.

Я просив би оглядів на 20/Х с. с. найдальше. А може які рецензії осібні мені написали? Що чувати коло Вас?

Я пережив дуже-дуже тяжкий рік – хорував, і досі не зовсім здоров, – неврастенія, а при тім пережив дуже прикрі річи речі в відносинах суспільних. Був се десятий рік моєї галицької діяльности діяльності, й він був дев’ятим валом – recte десятим. Коли б тільки по нім було лекше легше.

Статут Т[оварист]ва затверджуємо сими днями.

Ваш М.Грушевський

Вам всі кланяються. Що з збірником оповідань?

Де Лотоцький, чи не знаєте?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 532).

Датується приблизно на підставі напису С. Єфремова на листі: «Одписав 28/IX.904».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 150 – 151.