Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.03.1904 р. До О. Маковея

Львів

Варіанти тексту

В[исоко]поважаний Добродію!

Кредит 100 кор[он] – на переписування ухвалений і мав бути Вам післаний посланий. Про видання повістей В. доложу Спілці, але думаю, що не прийме.

Здоровлю Вас!

З поважаннєм поважанням М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 896).

Місце і дата написання – за поштовим штемпелем на листівці.

…доложу Спілці… – Тобто, правлінню «Українсько-руської видавничої спілки».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 131.