Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 10.1904 р. До С. Єфремова

Кін. жовтня 1904 р. Львів

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Олександрович!

Дістав Ваш лист і книжки й спішуся відповісти. За книжечки дякую дуже. Вийшли гарні, тільки портрету все щось не щастить. Спасибі за захід і труд коло неї. Брат мій мешкає , є вже у Київі Києві.

Дістав телеграму од Лотоцького, що мою «Історію України» пустили, написав йому аби післав послав для скорости скорості просто від себе примірники Вам і Доманицькому. Дом[аницький] хтів хотів дати звістку до «К[иевской] стар[ины]», а Вас просив би, коли ласка – до «Киев[ских] откликів» – з иньшими іншими газетами здається не маєте зносин?

Видання свої Т[оварист]во, певно, дасть Вам задурно як свому співробітнику, як в таких же обставинах дало Лотоцькому. Трудність може бути хиба хіба з деякими з томів «Записок» між І і XX. Перш за все довідайтеся у брата – чи нема у нього зайвих книжок з тих, що Вам потрібні, і заберіть у нього gratis, а що потім буде бракувати, пришліть мені реєстр. Я се зроблю тут.

Щодо «Вістника» «Вісника», то Ваша пропозиція вповні відповідна, й просимо так зробити. Але незалежно від того я хотів Вам зробити иньшу іншу. З огляду, що Ви в «К[иевской] стар[ине]» мусите писати задля гонорару, робимо Вам таку пропозицію, аби Ви давали до «Вістника» «Вісника» уже спеціально для нього писані статі статті за такий же гонорар, як в «К[иевской] стар[ине]» (25 р.?) до року до 3 – 4-х аркушів друку.

Духовні часописи – «Труды К[иевской] ак[адемии], «Вера и разум», «Богосл[овское] возн[?]», «Странник», «Христиан[ское] чтение» й «Правос[лавное] об[озрение]» – прошу від себе сказати зробити. Зробіть і історичні часописи – «Р[усский] арх[ив]», «К[иевская] старина» і «Исторический] вестн[ик]». При тім, як я вже писав – інтереснійші інтересніші статі статті нехай обговорюють ширше і осібно, а не поминають і «косвенно» інтересних (н[а]пр[иклад] з староруської історії й історіографії і т[аке] и[ньше] і[нше]). Ліпше нехай забагато зроблять, як замало, бо не маючи часописей, не можу сам уполювати, чи що не упущено.

Да мимоідетъ Вас чаша мобілізації. Нести свою голову туди розуміється нема інтересу. У нас прикро. «Діло» не тільки дурне, але й гірше. Компанія, що згуртувалася коло нього, веде свою власну політику, против проти котрої ми вже запротестували. І взагалі переживаємо період упадку. А до того ще я хорий хворий сильно і все мині мені не ліпше. Вибачте, що так пишу.

Здоровлю Вас сердечно!

Ваш М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 343).

Місце і час написання – орієнтовно за змістом.

Да мимоідетъ Вас чаша мобілізаціїна японсько-російську війну 1904 – 1905 рр.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 151 – 152.