Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.08.1904 р. До І. Франка

Плугів 6(19).VIII.904

Варіанти тексту

Привіт і поклін з самої резиденції.

М.Грушевський

Чи післали послали скрипт Ягічу?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 83).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Чи післали послали скрипт Ягічу? – Тут М.Грушевський нагадує про рукопис своєї статті, яку І.Франко перекладав німецькою мовою для журналу В.Ягича: «Erstes Decenium wissensenaftlicher Tätigkeit der Sevc’enko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg» – «Archiv für slavische Philologie», 1905, B. 27, c. 279 – 299.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 92.