Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.11.1904 р. До С. Єфремова

Львів 6(19)/ХІ.904

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Олександрович!

Огляд часописей дав я вже складати. Але від С.Волоха нема досі оглядів. Будьте ласкаві прискорити – припімніть йому, бо буде мині мені клопіт. Рецензія Ваша на Будиловича також би мені тепер здалася. Дуже інтересний витяг Ви зробили з істориї історії цензури за Николая («Русская] старина»). Може б Ви зробили витяг з попереднього річника (чи річників) і з 1904, то я б надрукував, не чекаючи скінчення, їх в відділі бібліографічнім.

Щось нема від Вас реєстра книжок Вам потрібних.

Щиро Вас здоровлю! Ваш М. Г.

Вам від усіх поклони.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 293).

На арк. 1 дописка рукою С. Єфремова: «Відписав 11.XI 904 p.».

Рецензія Ваша на Будиловича… – У відповідь на статтю А.Будиловича «Генезис российского украйномана» (Русский вестник, 1903, № VIІI) С. Єфремов написав статтю «Наука темних людей» – ЛНВ, 1905, т.3, кн. 7 – 9; та рецензію – ЗНТШ, 1905, т.LXVI, с. 35.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 153.