Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 1904 р. До Ф. Вовка

Поч. 1904 р. Львів

Варіанти тексту

Дорогий Федір Кондратєвич!

Будьте ласкаві зробіть Т[оварист]ву таку услугу. Треба буде робити медаль. Будьте ласкаві розвідати адреси кількох медальєрів, не занадто дорогих, що могли б артистично зробити, і як кажуть матрици матриці на медаль діаметру 25 милим[етрів]. Дальші переговори вже самі поведемо з ними.

Ге обізвався – очевидно на Вашу пригадку. Чому не пишете?

Здоровлю! Щиро прихильний

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1976.

Публікується вперше за автографом. Місце і рік написання встановлено за змістом. Ф. Вовк відповів на цей лист 15.03.1904 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 205.