Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.02.1903 р. До С. Єфремова

Львів 23.І(5.ІІ).1903

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Олександрович!

Насамперед дякую Вам за книжечку. Про неї хотів я поговорити з Вами особисто – дещо Вам закинути, але, чую, Ви все відтягаєтеся з виїздом, і се зле – ждемо Вас.

Писав мені С.Волох (уже давненько, та я все забував), що міг написати рецензію на Дашкевича «Литер[атурные] течения XIX в.» і Петрова про київську академію – отже прошу його написати і на пізнійше пізніше прошу присилати. Може б він іще що має на приміті?

В «К[иевской] старині» прошу Вас дати таку новинку: у Львові робляться приготування для поставлення Академічного Студентського дома для студентів русинів (українців), де б містилася студентська дешева кухня, читальня й дешеві мешкання для біднійших бідніших. При хронічно-голоднім стані галицького рус[ького] студентства, що мешкають в незвичайно прикрих обставинах, руйнуючи здоров’є здоров’я і сили не раз на ціле житє життя, се річ дуже важна й пожадана. Жертви збирає проф.Грушевський. Пересилати можна через книгарню «К[иевской] старини» (?). Можна се розвити на підставі моїх статей у Вістнику Віснику 1902, X і XII.

Ваш М.Грушевський

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 524).

Місце написання – за змістом.


Примітки

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 145.