Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.05.1903 р. До І. Франка

Париж 20/IV (3/V).903

Варіанти тексту

Щойно дістав Вашу картку. Позвольте змінити Вашу маршруту: їдьте попереду до Липська, потім до Берліна, бо я так їду, і не можу змінити своєї Fahrkarte; з Липська б поїхав з Вами до Берліна разом. Отже ще чекаю звістки від Вас до Лондона (Greek-street 12, Wedde’s Hotel). Завтра кінчу виклади. В націон[альній] справі подорож моя буде, думаю, мати результати, хоч сама по собі Русская школа обществ[енных] наук мені дуже мало сподобалася.

Поклін Гнатюкові, ваш М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 79).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

В національній справі подорож моя буде… мати результати… – Про свої виклади у Парижі М.Грушевський писав у автобіографії 1906 року:

«Я прийняв радо сю пропозицію: в мені в тих роках виросло переконання про крайню потребу популяризувати й маніфестувати українську наукову роботу й її результати супроти умисного ігноровання ігнорування, яким очевидно надіялися її насмерть замовчати неприхильники українства, та дорогою видань на иньших інших мовах постаратися проломити заборону наукових українських публікацій в Росії… Сі надії на популяризацію українства відчитами мало справдилися: молодіж російська інтересувалася питаннями економічними, політичними, а українська історія і українство були для неї річами речами малоцікавими; але нав’язані були деякі зносини в Парижі й Лондоні, уложені умови про французьке виданнє видання малої історії й німецьке великої…».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 92.