Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

8.09.1903 р. До С. Єфремова

Львів 26.VIII (8.ІХ) 1903 р.

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Александрович!

За прикладом попереднього року звертаюся до Вас з прошенням проханням – зладити з земляками справоздання чи огляди за рік 1902 отсих часописей:

Рус[ская] мысль, Рус[ское] богатство багатство, Мір божій, Науч[ное] обозрение, Всемирный вестник, Ученые зап[иски] Юрьевского унив[ерситета], Варшавские унив[ерситетские] известия, Рус[ский] филол[огический] вестник, Филолог[ические] записки, Русский вестник, Книжки Восхода.

Нині виряджаємо нашого делегата до Полтави проф.Студинського. Я не їду – з Полтави писали [і] просили, аби багато не приїздили, не більше десяти, і взагалі аби бути обережним. Ще я своєю присутністю міг би стягнути клопоти на організаторів свята!

Як Вас там Бог милує? Чи здорові?

Ваш М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 525).

На листі помітка: «Відповів 10/XI.903. С. Єфремов».

…виряджаємо нашого делегата до Полтави… – Йдеться про відкриття пам’ятника І.Котляревському в Полтаві. Ця подія зібрала багато видатних представників національно свідомої української інтелігенції і перетворилася на маніфестацію українських культурних змагань в Російській імперії, на свято незнищенного українського духу.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 146.