Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.10.1903 р. До О. Маковея

Львів Львів, 28/ІХ(11/Х).1903

Варіанти тексту

В[исоко]поважаний Пане Доктор!

Як знаєте може, у нас тепер між секціями великі рахунки, тож прошу зазначити, на котру секцію пускаєте справу – коли на історичну, то дайте знати, і я пущу справу в рух (кореспонденція може йти яко матеріал історично-культурний на сю секцію дуже добре), коли хочете пустити на фільольогічну філологічну, трактуючи як матеріал літературний, то удайтеся з тим до д[окто]ра Франка, бо до мене се не належить – до Виділа справа прийде вже з секції. В кождім кожному разі, думаю, Вам не треба справи сеї пускати з рук, бо й нема там кому взятися за оброблення тих листів – тільки протягнеться справа.

Здоровлю Вас!

З поважаннєм поважанням М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 895).

…взятися за оброблення тих листів… – Мабуть, йдеться про листи Ю.Федьковича, які О.Маковей взявся готувати до видання. Книга з’явилася 1910 року: Федькович О.Ю. Писання. Т.4. Матеріали до життєписи життєпису Осипа Юрія Гординського-Федьковича. З перводруків першодруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснив др.Осип Маковей. Львів, друкарня НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 131.