Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.01.1903 р. До О. Маковея

Львів

Варіанти тексту

Статю Статтю Вашу, В[исоко]п[оважаний] Пане Доктор, зачали складати. 1-у коректу я казав Вам посилати. В 1-у книжку постараюсь упхати якнайбільше, але що не влізе, то піде хиба хіба в одну з дальших книжок, бо нараз поспіло досить праць.

Прошу у Вас іще одну гречність: в книжці «Hisden Foita de istoria si liter[atura]». Ясси, 1860, II, c. 41 видрукована грамота Юрия Юрія Коріятовича Коріатовича. Коли не можна випозичити й прислати на кілька день сю книжку, випишіть будьте ласкаві мені сю грамоту, точно, евентуально як єсть до неї які примітки при тексті або в кінці книги. Бо тут її нема.

Здоровлю Вас [з] Новим Роком!

Щиро прих[ильний] М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 890).

Місце і дата написання – за поштовим штемпелем на листівці.

Hisdenописка Грушевського або лихо прочитане місце. Автора звали Богдан Петричейку Хашдеу (Bogdan Petriceicu Hasdeu, 1838 – 1907).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 129.