Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.03.1903 р. До Ф. Вовка

Львів 10/23/ІІІ.1903

Варіанти тексту

Дорогий і Поважаний Федір Кондратєвич!

Що йно написав я Щукіну лист, що читати хочу від 18 почавши, три рази на тиждень, по 2 години, від 10 до 12. Курс назвав «Очерк исторіи украинскаго (малорусскаго) народа». Подання про урльоп пішло в міністерство, декан запевняв, що його дістану (Поляки наші, здається, по всяких капостях своїх чують modus conciential до певної, хоч не великої міри).

Ви були ласкаві заявити охоту підшукати нам помешкання. Врешті було б добре, якби можна було без вікту, бо звязуватися зв’язуватися обідом і сніданням було б дуже невигідно, як то Ви самі справедливо завважили. Коли це в chambres garnies або готелю, то хоч би й дочислити за тишину франка або й два дішло, аби був якийсь тихий покоїк, як то часом буває. Я на тім пункті дуже нещасливий чоловік.

Ми хочем приїхати 16 або 17, дуже добре б було б знати, щоб просто з двірця до помешкання можна поїхати.

Напишіть іще з ласки своєї, скільки платять в Парижі за рубль і гульден тепер, аби знати, де гроші міняти.

З книжок мені потрібні будуть:

Моя «Історія» II і III

«Літ[ературно]-Наук[овий] Вістник Вісник» 1901, II

«Записки…» т.22

Куліш. «Записки о Юж[ной] Рос[сии]», І

«Літоп[ис] Самовидця».

Напишіть, яких би не було у Вас; а як є, то вже будьте ласкаві придержіть вдома у себе, аби було під рукою. Конспекти я кінчу, й матеріал переважно до них втягнений, тому так мало лише й потрібно до викладів. А для робіт моїх багато буде треба – і за тим я полажу до Bibl[iotheka] Natio[nale] й иньше інше, – про се поговорим при побаченню.

Лист сей пишу по кількох днях уже по заг[альних] зборах. Гнатюка вибрано, але опозиція ведеться проти нього й буде ще при перегляді статута.

В «Кіев[ський] газеті» прочитав, що в Вищ[ій] школі мають бути виклади Лучицького й Мілюкова. Якщо з другим радий би був з’їхатися, так з першим, заздрим маю ріжні різні й довгі рахунки за його ріжні різні пакости, – не було б приємно стрінути ся в Школі. Чи правда, що він тепер буде читати?

Здоровлю Вас сердечно!

Щиро Вам прихильний

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1934.

Публікується вперше за автографом. Ф. Вовк відповів на цей лист 8.04.1903 р.

Гнатюка обрано – ймовірно йдеться про обрання В.Гнатюка секретарем Етнографічної комісії НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 179.