Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.01.1903 р. До О. Маковея

Львів

Варіанти тексту

В Вашій статі статті в цитаті з Копітара в однім місці росияне росіяне названі москалями. Чи так єсть у Копітара (Moscowiten або що), чи то Ваша власна термінольогія термінологія (я її не уживаю в «Записках» і в такім разі позволю собі змінити). Статю Статтю Кордуби одержав, вона піде, але не [в] II кн., бо запізно. Чи не знайдете Foita в якійсь иньші іншій бібліотеці?

З глуб[оким] глиб[оким] пов[ажаннєм] М.Грушевський.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 891).

Місце і дата написання – за поштовим штемпелем на листівці.

Статю Статтю Кордуби одержав… – У ці роки ЗНТШ не друкували ніяких статей М.Кордуби. Аж у 1907, т. 78, c. 51 – 89: М.Кордуба. Венецьке посольство до Хмельницького (1650).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 129.