Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Об’єднуються

Михайло Грушевський

В Петербурзі відбувся з’їзд біржевих комітетів. Розпочався він гучно-бучно. Перший міністр прислав привітну телеграму, а міністр фінансів і міністр торгівлі прибули на з’їзд і вітали його. Обіцяли, що правительство буде пильно прислухатися до того, що радитимуть на з’їзді, – буде пильнувати, щоб поступати по мислі його. А особливо буде дбати про те, щоб улегшити вивіз збіжжя за границю та якнайліпше упорядкувати торгівлю збіжжям. Бувшого міністра торгівлі Тімірязєва порішено вислати в Лондон на з’їзд торговців збіжжям.

Голова з’їзду, відкриваючи збори, показав на се, що об’єднання капіталістів, багатіїв-купців поступає дуже швидко. Недавно було в цілій Росії 37 біржевих комітетів по великих городах. Тепер стало: на сей з’їзд прислало своїх депутатів більше, як 50 комітетів. В комітетах тих об’єднуються багаті торговці, капіталісти по більших городах, щоб спільно, гуртом пильнувати вигоди своєї, дбати про свою торгівлю. об’єднання їх справді поширюється дуже скоро. Разом з тим промисловці та купці, що працюють коло одного чого-небудь, об’єднуються в спілки, звані синдикатами: ті, що виробляють і продають залізо, об’єднуються в один синдикат, ті, що торгують углем, об’єднуються в другий. Такі синдикати розвинулися особливо в Америці і опанували все життя: уставляють на свої товари ціни, які хочуть, і всім кермують, нікого не питаючися.

Останніми роками те саме стало заводитися і в Росії. об’єднуються, підіймають ціну, заводять свої порядки, ставлять жадання правительству. Гроші, капітал в теперішніх часах сам по собі велика сила. Коли ж капіталісти об’єднуються в такі міцні гурти, а ті гурти між собою зв’язуються докупи через отакі з’їзди, як отсей, то справді стають величезною силою, і правительства пильно прислухаються до голосу таких об’єднаних капіталів.

Торік, з початку року і до осені радив в Петербурзі з’їзд торговців і промисловців, брався до всяких справ, гудив, критикував правительство, жадав від нього помочі собі, наказував, що має начальство робити, щоб промисел і торгівля розвивалися. І начальство справді прислухалося пильно до голосу з’їзду; не так було, як на з’їзді против п’янства, що депутатам од робітників не давали й говорити, коли вони хотіли пояснити, як треба поправити теперішні порядки, щоб п’янство зменшилося, а життя людське покращало, а потім ще й поарештували їх. об’єднаний капітал – велика сила, якій можна гудити і критикувати, і направляти життя туди, куди їм треба.

Щоб капітал не опанував життя, об’єднанню капіталістів, промисловців і торговців мають протиставитися союзи дрібних господарів-селян, робітників і всіх, хто купує і споживає товари. Земства недавно стали об’єднуватися в великий союз, щоб поза синдикатами, не переплачуючи їм, купувати всякий потрібний для земського хазяйства припас. Селяни через свої товариства, кооперативи повинні гуртуватися для продажу всякого товару з свого господарства і для куплі всякого товару для своїх товариських крамниць. Робітники так само. Життя могутньо кличе до об’єднання всіх, і особливо всіх слабших, що тільки в гурті можуть мати силу.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 4 лютого. – № 6. – С. 1 – 2. Підпис: М.Грушевський. Дата написання статті (26 січня 1910 р.) встановлена за щоденником М.Грушевського (див.: Гирич І. Тодійчук О. Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 103).

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 269 – 270.