Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Як живеться газетам в Росії

Михайло Грушевський

Часописі подають такі рахунки за минулий рік: штрафовано газети 200 разів, заплатили вони тих штрафів 83 тис. рублів. За саме діло Азефа, звісного провокатора, оштрафовано газети 24 рази, всього на 12 тис. рублів. Одну газету 8 разів штрафовано за передруки з інших газет.

Іншої газети разом відсиджувало в тюрмі 5 редакторів; шостого також прийшли брать у тюрму, але трошки спізнилися: як прийшли по нього, то довідалися, що саме вмер від тифу. Арештовано книжки і газети всього 178 разів (63 газет і журналів, а 115 неперіодичних видань).


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 14 січня. – № 3. – С. 4. Підпис: М.Г-й. Стаття написана 8 січня 1910 р. (див.: Гирич І., Тодійчук О. Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 101).

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 264.