Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам

Михайло Грушевський

труд И.И.Срезневского, т[ом] II, в[ыпуск] II, СПб., 1898, ст. 497 – 864, 4°

В своїм часі були подані звістки про перші чотири випуски сього дуже цінного видання, тепер нотуємо випуск п’ятого, що містить букву «О» (обагнитися) і початок «П» (пакость). Видання йде по давнішому плану, а хоч не можна сказати, щоб ішло воно дуже повільно (перший випуск вийшов 1890 р[оку]), але було б пожадано, щоб виходило ще скорше, а то тим більше, що якраз воно поступає все повільніше (III випуск вийшов 1893 p., IV – 1895, V – 1898); а тим часом хотілося б скорше мати сей конче потрібний підручник для всяких історичних і історично-літературних праць.

Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, Труд И.И.Срезневского. Том второй, выпуск III, СПб., 1900

Се тільки III зошит II тому, що обіймає слова від пан до пра, і ще буде один зошит, що закінчить сей том. Від попередніх він нічим не різниться, і можна тільки повторити бажання, аби се корисне видання приспішило трохи своє tempo, а то судячи по попереднім випускам, на закінчення його прийдеться чекати кільканадцять літ.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 25. – Кн. 5. – С. 14 (Бібліографія); 1901. – Т. 42. – Кн. 4. – С. 11 (Бібліографія);

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 239, арк. 3 – 3 зв.. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 316.