Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

13.08.1924 р. До Ї. Полівки

Київ

Варіанти тексту

Високоповажаний Колего!

Переглянув я «Словянскую взаимность» Первольфа і думаю, що мабуть те саме приблизно було і в «Čechove a Polacy», тож не смію Вас трудити сею справою. Хіба якби Вам не тяжко було порівняти – чи той артикул дає щось понад то про гуситство в Польщі.

З високим поважаннєм поважанням

Ваш М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за ксерокопією автографа (ІЛ, ф. 122, № 230, арк. 2).

Місце і дату відправлення встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 281.