Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6.08.1924 р. До Ї. Полівки

Київ Київ, 6.VIII.924

Варіанти тексту

Високоповажаний Колего!

Рад був отримати Вашого листа. Дякую дуже за вказівки. Коли се Вас не обтяжить, напишіть мині мені сумарично, коротко, в чім зміст статі статті Rezek-a про флагелянтів в Lumir-y (які факти? чи є тексти флагелянтських пісень і молитов, таких як Chodi pani Maria Alleluja, цитована Веселовским? – Вашу статю статтю в Archiv f[ür] s[lavische] Ph[ilologie] я прочитав).

Коли можна, я просив би змісту статі статті Pervolf, Čechove a Polacy v XV-XVI st., Osvěta III, t. 64, 813 – які головні факти? Чи се факт, що Гус був ректором польської бурси в праж[ському] унів[ерситеті]? Чи є які факти про відносини Єроніма Пражського до Укр[аїнців], або Православних, коли він був у Польщі-Литві.

Вибачте, коли забагато задаю Вам питань і праці, але в Київі Києві майже нема літератури до сих питань.

За кілька тижнів сподіваюсь післати послати Вам книгу «України», до котрої дуже прошу участи участі Вашої і Ваших приятелів.

З високим поважаннєм поважанням М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за ксерокопією автографа (ІЛ, ф. 122, № г30, арк. 8).

Місце написання встановлено за змістом.

фмегелянтихоча у книзі 1997 р. надруковано саме так (і то двічі), я думаю, треба читати «флагелянти» – середньовічна релігійна секта самобичувальників.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 280 – 281.