Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.06.1924 р. До Ї. Полівки

Київ Київ, 23.VI 1924 р.

Варіанти тексту

Високоповажаний Колего!

З особливою приємністю повідомляю Вас, що нині закінчено Ваш вибір на заграничного члена нашої Академії: і в відділі, і в спільнім зібранню зібранні Академії вибрано Вас одноголосно. Витаючи Вітаючи Вас щиро, як нашого колегу, прошу ласкаво пам’ятати про нас і не залишати без Вашої ласкавої поради і помочи помочі в спільній праці.

Я особисто дуже ратую на Ваші знання, оброблюючи обробляючи нині найтемнійші найтемніші сторінки історії нашої літератури – 1/2 XIII до 1/2 XVI вв.

Тепер як раз мене займають два питання, одно – се впливи пісень й иншої іншої літератури фмегелянтів (Geissler); чи не було чогось нового про сі пісні в Чехії, Словакії, Польщі, що могло б мині мені придатись?

Друге – се старочеські впливи в нашій письменности письменності XV і XVI вв. Quid novi? У нас взагалі дуже мало зроблено для сього – про перехід апокріфів апокрифів, і реліг[ійноі] поезії, і повістей від Вас до нас.

З щирим привітом М.Грушевський

Дуже був би рад дістати від Вас статю статтю або принаймні рецензію на якусь працю загального характера для нашого наук[ового] журнала.


Примітки

Публікується вперше за ксерокопією автографа (ІЛ, ф. 122, № 30, арк. 6 – 7).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 280.