Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.05.1924 р. До Ї. Полівки

Київ Київ, ул.Короленка, 54, Академія наук, 11.V.924

Варіанти тексту

Високоповажаний Колего!

От уже третій місяць, як я працюю в Київі Києві, в Українській Академії Наук. По всіх тяжких потрясеннях стараємось знову наладити наукове житє життя і відновити наукові зв’язки, розірвані або ослаблені за останніх десять літ. Рішили ми між иньшим іншим прикрасити реєстр наших членів іменами визначнійших визначніших сучасних фільольогів філологів. По статуту Академії для дефінітивного вибору потрібна згода кандидата. З поручення Історично-Фільольогічного Історично-Філологічного Відділу – що стрів сю гадку (Вашу кандидатуру) з теплою прихильністю, звертаюсь до Вас з прошеннєм проханням, напишіть, на мою адресу, чи згідні Ви прийняти вибір на члена Академії, і кілька біографічних дат.

Я особисто сподіваюсь, що візьмете участь і в нашій фолькльорній роботі, котрою я теж займаюсь.

Щиро здоровлю Вас і пишусь з глубоким глибоким поважаннєм поважанням.

М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за ксерокопією автографа (ІЛ, ф. 122, № 30, арк. 2 – 3).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 279.