Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

15.01.1896 р. До Ф. Вовка

Львів 15(27).І.1896 р.

Варіанти тексту

Високоповажний Добродію.

Давненько, ще в осени, писав я до Вас в ріжних різних справах, та мабуть Ви того листа не одержали, що не обізвались на мої питання. Навязуючи Нав’язуючи до того Вашого листу, питав се я Вас, скільки б Ви уважали потрібним мати для себе регулярного заробку, аби переїхати до Львова.

Далі, питав я Вас з поручення киян, чи було видано французький переклад «Порабощенного народа». Кияни певні, що було, я запевняв, їх що ні, і власне знову вони мене в сій справі питали, бо передали певну суму на розсилку сього перекладу по редакціях. Будьте ласкаві, поясніть мені сю справу.

Писав я також, що як би що надіслали нам, то певне най скорше було б уміщено. Як можете бачити, «Записки» виходять тепер доволі регулярно, й праця Ваша не залежалася б.

Посилаю Вам одну відповідь на Ваше запитання. Посилаю ще фотографію з лубочного образка «райської птиці» дуже шановного у сектантів чорноморських, прислав його Дикарев.

Бувайте здоровенькі! Щиро прихильний,

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф.1, № 1905. Ф. Вовк відповів на цей лист 31.01.1896 р.

Друкується вперше за автографом.

Дикарів Митрофан Олексійович (псевд. Крамаренко, 1854-1899) – етнограф, дослідник духовної культури населення південних та східних регіонів України. Дійсний член НТШ. Друкувався у Збірнику філологічної секції і «Матеріалах до українсько-руської етнології».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 110.