Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

31.03.1896 р. До Ф. Вовка

Львів 1896, 31/ІІІ

Варіанти тексту

Високоповажний Хведір Кіндратович!

Я не відповідав Вам за «Етног[рафічний] збірник», чекаючи засідання виділу, а потім знову зайшли випадки, що багато чого змінили: міністерство сей рік не дасть нам нічого, і се разом звело бюджет сьогорічний з 7 на 4 тисячі, з тої причини прийшлося зменшити де в чім план видань etc. Наслідком того сего цього року вийде лише один том «Етногр[афічного] Зб[ірника]» (вже заповнений), а про два томи можна буде думати хіба на р.1897. Відповідно тому позволю собі предложити Вам такий план:

Чи не підніметесь Ви уложити том материялів матеріалів етнологічних, обсягом 10-12 арк., що мав би вийти весною р.1897: за роботу редакційну Ви дістали б 100 гульд[енів], а за матеріяли матеріали Вами зібрані, ще додаткову плату невелику від аркуша (5-10 гульд[енів]). Малюнки можуть бути, але в сумі видатки на ілюстрацию ілюстрацію не повинні б перейти за 40-50 гульд[енів] на книжку поки що. Коректу дістанете, і для обміну екземпляри. Частину грошей, яких 50 гульд[енів] товариство могло б заслати Вам ще сього року.

Відповідно принятій прийнятій програмі в сій том мають увійти лише матеріяли матеріали, з коментарем, порівняннями і всяким апаратом. Статті, огляди etc. належать до «Записок», і за них матимете осібну ремунерацію. Квестинарі, програми можуть увійти в «Збірник».

Хтів би знати Вашу думку?

З глиб[оким] поваж[анням]

М. Грушевський

Адрес мій – або на університет, або rue Dlougoch 5.


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1909. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 13.03.1896 р. Ф. Вовк відповів на цей лист 5.05.1896 р.

Друкується вперше за автографом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 119 – 120.