Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.01.1896 р. До М. Біляшівського

Львів 1(13).І.96

Варіанти тексту

Дорогий Земляче!

З Новим Роком! Дай боже здоров’я, і сил, і щастя. Я виноват, що не відповів на Ваші два листи, писані до Саксонії. Я скінчив своє лічення в середині ноября (довше не можна було), але лист мені переслали. Та я був весь той час занятий виходом тому «Жерел» і т.п. Та й якийсь на мене такий важкий стих найшов і досі.

Ліченням своїм дуже задоволений і, знаєте, радив би його Вам дуже. Для нервового розстрою воно повинно б бути дуже помічне. На початку грудня їздив трохи в Київ (тихцем), а потім знову порався з своїми виданнями.

«Записки» VII і VIII і «Етногр[афічний] зб[ірник]» послано Вам. Першої посилки довго не було. Я думав, що Ви її дістали, а це звертають кн. VIII, потім і попередню посилку, що лазила по ріжних різних митарствах, заборонено!

Чи не можна на професорську адресу? А інакше треба буде Вам іншим способом достачити, лише на се треба час. Прикро, що Вам зле. Добре, якби могли Ви до Weissenkirche справді. Правда, грошів (з ліченням коштує 30-5 руб. тижнево), але користно.

Якби Ви пішли з архіва, се б мені утруднило справу. Про всяк случай треба поспішити переписку.

Посилаю вимітку, а Ви напишіть, скільки гроша видали. Ще прошу зробити сі справки (для опечаток) в кн. № 119.

Дай Вам, Боже, здоров’я!

Щиро прихил[ьний]

Михайло Грушевський

[P.S.] Переписане вишліть.

Справки з кн.№ 119 (XLVI)

f. 363

bruijyszeni potragi

[f.] 365 roznie

ossiadlich

f. 365 v. (Lipie) computat compunan?

[f.] 371 v. (Smoza в кінці [?]) wini do blechu

[f.] 391 v. вверху Thas [Над цими словами подані альтернативні варіанти написання окремих частин (potrągi – pstrągi, rocznie – roznie, compunan – computan, wini – winni, thas – thaas).] yako byli z dawnich.

Переписувать (якщо не переписано ще для мене):

Ратно – отд.І кн.№ 34 (1510 – и до конца этой дудки) І кн.№ 37 (1500 г.)

Белз – отд.LVІ (1572) (B.IV) и 1544 (f.1-8) ibid.

Любачов – отд.LVI. L.2.I. (1555 и 1556 f.98-212, 240-391 и до конца) L.2.I (1534). – f.540-598.

Бар – отд.LVI. B.5.I. 1551 и 1554. [Аркуш 2 пошкоджено]


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису, ф. 31, спр. 871. У верхній частині аркуша напис олівцем: «Переплутавши листи, я послав лист сей був до одного львовянина, аж тепер його Вам посилаю». Один аркуш пошкоджено. М. Біляшівський відповів на цей лист 9.01.1896 р.

… отд. LVI. B.5.I. 1551 и 1554… – Йдеться про інвентарні описи Барського староства (сучасна легенда: AGAD. – ASK. – Oddz.LVI. – В.5.І).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 43 – 44.