Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.03.1896 р. До Ф. Вовка

Львів 5.ІІІ.1896

Варіанти тексту

Високоповажний Добродію!

На жаль, Ви вгадали – матеріяли матеріали в нас все суцільно словесности словесності переважно, лише три весілля невеликих і один календарик, танця маленький (є ще маленька стаття про дітей, але вони вже взяті до перегляду). Як буть з ними? Не думаю, що б ті весілля Вам надобились при Ваших вимогах. Чи вислати?

Що до свободи цензурної, то Ваші страхи даремні; «Етногр[афічний] Зб[ірник]» є наукове видання, значить не вяжеться в’яжеться поглядами чемности чемності. Що до моїх виїмок, то як значить ся в їх передмові, друкувались вони в часописи «Учитель» призначеній для народної школи; тим все сказане; що до примітки на с.42, то мій патріотизм так далеко не сягає; про се оповідання писав Котляревський в своїх погребальних обичаях; і його аргументи про неправдоподібність переконали мене, чи справедливо – иньша інша річ.

Що до спеціялізації спеціалізації «Збірника», то трудно її перевести, бо не маємо ані антропологів, ані археологів, ані етнологів. Одначе як би Ви піднялися уложити осібний том етнологічний, то він міг би вийти осібним томом, хоч і в тій же серії. По тій самій причині не можливо докладна спеціалізація «Записок» тепер. Я маю план спеціялізації спеціалізації віддавна, але… – може колись, часом. Чи Вам послати ці матеріяли матеріали?

З глуб[оким] поважанням

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1908. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 21.02.1896 р. Ф. Вовк відповів на цей лист 13.03.1896 р.

Друкується вперше за автографом.

…не можливо докладна спеціалізація «Записок» – йдеться про «Записки Наукового Товариства ім.Шевченка» – найголовніше видання НТШ.

Котляревський Олександр Олександрович (1837-1881) – славіст та етнограф. З 1875 року професор Київського університету. Один з засновників Товариства Нестора-літописця. В листі йдеться про його працю «О погребальных обычаях языческих славян» (СПб, 1868).

«Учитель» – часопис для вчителів Галичини, видавався у 1889-1914 роках.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 116.