Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.10.1896 р. До О. Кониського

Львів Львів, 26/10.896

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Виручаючи чоловіка, що дуже занятий зайнятий, пишу Вам з єго його слів: книжка «Записок» вийде за тиждень; – ст. 33 Вашої рукописи найшлась між паперами і вже видрукована; одна форма коректи від 40 – 57 [стор.] була Вам вислана і здаєсь здається в дорозі пропала, коли Ви її не одержали. Дальшу статтю про Шевченка можете прислати скоро.

Рецензії надійшли; одна увійде до XIV книжки – а якщо стаття про Галагана надійде в сих днях, то буде там також уміщена. Про відбитки з «Зорі» Мих[айло] говорив – і які ще зістались будуть Вам вислані, – сегорічні цьогорічні відбитки ще не скінчені.

Лукич вже зрікся офіціально редакторства «Зорі» – найпожаданійшим найпожаданішим на єго його місце був би Маковей, але той не хоче іти до Львова, бо надієсь зістати учителем семінарії в Чернівцях. Ви питаєте про нове політичне товариство; се: «Католицкий руско-народний союз», проти котрого духовенство наше, зібране (в час зборів «Союза») на заг[альних] зб[орах] тов[ариства] апос[тола] Павла, устами Танячкевича і інших протестувало. В склад комітету нового «Союза» увійшли отсі патріоти: Ол.Барвінський, Пюрко, Чапельський, Подолинський, Гробельський, Сьвітенький Світенький, Юрик, Ваньо, – сьвященики священики, – дальше Левицький (Лукич), Коцовський, Бічай, Грушкевич, Тисовський, Огоновський Ілюарій, учителі сем[інарії] і гімн[азії] і Барановський інженер – досі малозвістний патріот. Докладнійше Докладніше про се є в «Правді» ч. 40, – там саме товариство називає себе клерикальним. Становище «Буковини» ще, здається, не вияснилось, – але она вона не буде відай з ним солідаризовати солідаризувати. Що до нової газети – се тілько тільки план, бо й саме товариство ще официально не затверджене.

Бувайте здорові.

М.Грушевська

Львів, 26/10.896

В товаристві Шевченка великі бурі – з поводу видалення «Діла» з друкарні.

Шкода Барвинського особисто. Дальше яким-небудь способом його виправдувати й піддержувати, на мою думку, неможливо, хиба хіба просто б завернувся.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 121 – 122.

Лист написано Марією Грушевською, дописка – М.Грушевського. Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 56).

…з поводу видалення «Діла» з друкарні. – У друкарні НТШ друкувався львівський часопис «Діло», який був збитковим. На кінець 1895 року сума боргу склала 3.792 ринських. Через це Управа Товариства ім.Шевченка відмовилась друкувати «Діло».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 59 – 60.