Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Соціальна і політична боротьба в Україні
в 1917 – 1918 – 1919 pp.

Михайло Грушевський


Примітки

Подається за першодруком: La lutte sociale et politique en Ukraine 1917 – 1918 – 1919. – [Prague], 1920. – 43 s. Переклад з французької О.Козак.

Як зазначає М.Грушевський у статті «В першій делегації Української партії соц[іалістів]-рев[олюціонерів]. (Квітень 1919 p. – лютий 1920 р.)», він написав цю працю у квітні – червні 1919 р. у Празі в період підготовки до конференції II Інтернаціоналу в Люцерні. Зміст своєї праці М.Грушевський охарактеризував як «огляд української революції за два роки, з короткими вступними відомостями про минувшину України і її впливи на її соціальну структуру». Переклав нарис французькою Олекса Коваленко (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 537. – С. 31).

У цьому нарисі М.Грушевський характеризує ключові події Української революції, кожній з яких він присвятив окремі статті.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2013 р., т. 4, ч. 2, с. 208 – 229.