Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.03.1917 р. До С. Єфремова

Москва 26.ІІ

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Спасибі за докладні відомости відомості. Шкода, що побаченнє побачення відсувається на неозначений час, бо всього не напишеш. Скорше про Вовчка і Шевченка переказав Видавничому товариству. Коли ласка, напишіть іще, як діло з Коцюбинським і Франком. Ваші видання розпродані? Чую, що з Франківною зробили якусь умову <видавничу> але очевидно, всього Фр[анка] вони не годні видати. Коли Ви не наміряєте[ся] скоро поновляти сих видань, то може Видав[ниче] тов[ариство] до сього приступило, порозумівшися з Видав[ничою] спілкою і наслідниками.

Нещодавно дістав від Горького листа – в відповідь на пригадку Ол[ександра] Ігн[атовича] уже. Справа стоїть на тім: він годиться дати на весну свою статю статтю, ім’я як одного з редакторів, і пропонує взяти матеріальну сторону на себе, а організаційну віддає нам. Є тут добре – я власне се й пропонував йому, тільки що й матеріальну і друкарську сторону хотів узяти в наші руки (видавати в «Задрузі», під нашим «зарядом»), боюсь, що як буде видавати «Парус», то ми сеї книжки не побачимо.

З другого боку, коли друкувати в «Задрузі», то Мельгунов може дати статю статтю про релігійне житє життя укр[аїнців] і великорусів, що теж пожадано. Але важно вияснити, чи ся сторона не занадто зачіпає і Горького: може йому хочеться, щоб се було виданнє видання «Паруса».

Так чи сяк, я думаю, нам треба взятись до сього, якскорше. Я перешлю Вам той проспект, що Ви вже знаєте, і попрошу Вас з Мик[олою] Прокоп[овичем] притягти кого можна. (Між иньшим іншим-може проф[есора] Ілінського теж? коли він і тепер працює в Наук[овому] тов[аристві]).

Добре, що Ви напишете про Кирило-Меф[одіївські] матеріали; вони просили у мене, але хоч Наук[ове] тов[ариство] чомусь зняло ім’я моє з сеї книги, все-таки вона моя, і мені незручно писати з приводу її. Вишліть будь ласка до 25.III. Щодо «XIX віку» то з огляду на теперішні[й] друкарняний «затор» (з браку газу, угля, і призив новобранців), що потягнеться до Великодня, раньше як на 1 червня статі статті для нього не буде треба. Але тема, про котру Ви пишете, страшенно цінна для сеї збірки, так що задля неї можна і притримати її.

Листа Мик[олі] Пр[окопови]чу я передав з Є[вгеном] Х[арлампієвичем], мабуть він дістав його по тім, як Ви з ним говорили.

Велике спасибі за книгу Студ[инського]. Редактор, правда, саме ліг від апендициту, але Бог дасть може скоро встане.

Шкода, що Анд[рій] Вас[ильович] підвів з приїздом. Так трудно щось наладити, а через се вечір 26.II не вийшов <при> великому згорненю згорненні, молодіжи молоді особливо.

Щиро витаю вітаю!

Ваш М. Г.

Я в проспекті вставив пункт, про котрий Ви писали. Чи так Ви розуміли? Бажано до збірника сього («Укр[аїна] і Москва») притягнути якомога більше дослідн[иків], великоросів. Се мав давнійше давніше зробити Горький, тепер він, значить, зрікся сього, і по змозі се треба нам зробити.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 338).

Місце та рік написання встановлено за змістом.

…про Кирило-Меф[одіївські] матеріали… – Йдеться про видання «Матеріяли Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського брацтва. Признання Кирило-Мефодіївців. Приладив до друку М.Грушевський». [Київ, 1915. Відбиток із Збірника пам’яти пам’яті Тараса Шевченка (1814 – 1914).]

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 193 – 194.