Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.02.1917 р. До С. Єфремова

Москва 19.І.917

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Приладив з оказією, з великою подякою, обидві книжки Ваші – та в останій останній хвилі завагався: може нове видавниче товариство, що на другий тиждень збирає своє перше зібраннє зібрання, рішить надрукувати сю лекцію Антоновича, «Три нац[іональних] типи». Коли ж Вам книжка ся потрібна зараз, черкніть мені слівце, і я зараз її пришлю.

Дуже жалко, що не доводиться побачитися – є багато про що довго писати, а треба б порозумітися. Між иньшим іншим яке Ваше і київське взагалі становище до «Луча» ? Я післав послав статю статтю для перших нумерів номерів, з огляду на бажаннє бажання Ол[ександра] Іг[натовича] і Горького, але фізіономія газети настільки неясна, що вагаюся брати в ній участь.

Всього найкращого!

Ваш М. Г.

19.І.917

Тільки що принесли Вашу картку з 16.І. Не дуже покладаючися на побаченнє побачення з Євг[еном] Х[арлампієвичем] і А[ндрієм] Вас[ильовичем], прошу Вас дуже черкнути зараз, що за циркуляр 11.XII. Ми тут про нього не чули. Треба щось діяти против проти нього!


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 333).

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 191.