Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.01.1917 р. До С. Єфремова

Москва 12.І.917

Варіанти тексту

Картки наші розминулися, Високоповажаний Сергій Олександрович. Жалко, що не доведеться поговорити. Треба б. Отже пишу. Тут зав’язується паєве видавн[ицтво] укр[аїнського] тов[ариства], в котрім просять мене попрацювать. Так от треба б уставить програму, щоб не влазить одно одному в дорогу. Звичайно, жатва тепер премнога і треба спільними силами залатати діри книгарські якнайскорше. Так от чи не будете ласкаві написати, що в найблизшім найближчім часі, 1917 задумує друкувати «Вік» і нове видавн[иче] товариство? Що «Вік» поновить з своїх розпроданих видань скоро і не хотів би, щоб їх хто-небудь друкував. Напр[иклад] Вовчка? ?

Ваш щиро прих[ильний] М. Г.

Книжки передам за тиждень, і попрошу не відмовити знову.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 332).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 191.