Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

21.02.1917 р. До С. Єфремова

Москва 8.ІІ.917

Варіанти тексту

Спішу подякувати, Високоповажаний Сергій Олександрович, за листа і книги. Я не дивувався Вашому мовчанню, бо М[арія] Силь[вестрівна] писала про Ваше родинне горе. Що робить! Є[вген] Х[арлампієвич] тут, у приятеля живе, дуже далеко від мене, сливе не виходить, і я більше телефоном з ним розмовляю. Дуже раді б ми Вас побачити, може доведеться, між иньшим іншим і про се видавництва побалакать. Тут оден один чоловік охотиться попрацювать, в видавничім ділі досвідний, але до Укр[аїни] тільки тепер прибився і зовсім не обізнаний.

Щиро Вас витаю вітаю!

М. Г.

«Промінь» буде виходить, 7 – 8 м[а]б[уть] буде сьогодня сьогодні або завтра, але цензура черкає як бачите без міри.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 336).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 192.